Executive Committee

Clonakilty GAA Club Executive Committee 2017

Cumann Luthleas Gael – Cloich Na Coillte

PATRON: Fr. Eddie Collins.

Uachtaran: Pat Cahill

Leas Uachtarain: Rev.F. Leonard O’Brien, Rev.Fr.Jim O’Donovan, Rev.Fr Eddie Collins, Tom Connolly, Tom Lyons, John Loughnan, Jim O’Reilly, Michael Collins,  John Forristal, Mons. Aidan O Driscoll, Larry O Sullivan, Seamus O’Brien, Tom Ahern

Cathaoirleach: Ger McCarthy

Leas Cathaoirleach: Pat Barrett

Runai: Sean Whelton

Fixtures Secretary: Timmy Anglin/John Collins/Sean Whelton

Cisteoir:  Pat Barrett

Lotto Officer: James White

Registrar: Colm Murnane

PRO: Andrew Whelton

Pavilion Officer:  James O Donovan

Oifigeach Ghaeilge: John O Brien

County Board Delegate: Kieran Hegarty (H) Denis O Sullivan (F)

Childrens Officer     Sinead Crowley

Health & Wellbeing Officer Sinead Crowley

Commercial Officer   Michael O Mahony

Carbery Board Delegates : Sean Whelton / Seamus O’Brien / John O’Brien

Executive Committee:

Aidan O’Sullivan , Anthony Brennan , Aoife Anglin , Aileen Collins , Billy Brennan , Carmel Calnan , Charlie Vaughan , Collette Twomey , Denis Calnan , Eoin Ryan , Eoin Hurley , Fachtna Mc Carthy , James O’Brien , Jerry O’Sullivan , Jim O’Sullivan , John Crowley , John Forristal , John Loughnan , John Sheehy , Kieran O’Donovan , Larry O’Sullivan , Liam Falvey , Liam O’Brien, Martin Collins, Martin Nolan , Michael Collins, Michael Deasy , Michael Harte , Michael A Harte , Niamh O’Crowley , Noel Lynch , Noel Calnan , Noel O’Callaghan , Paddy Ryan , Padraig Sheehy,  Pat Joe O’Donovan , Pius Lyons , Seamus O’Brien , Sean Daly , Sean Lowney , Tom Lyons , Tom Mannix